Har du problem med en vare du har kjøpt hos oss? Her finner du mer informasjon om hvordan du kan få hjelp!

Om du har spørsmål om garanti og servicehenvendelser kan du kontakte vår kundeservice.

Om du allerede har levert inn et produkt kan du klikke her for å se informasjon om ditt innleverte produkt som er til reparasjon.

For avansert teknisk support henviser vi til produsent.

Garanti

Vi gir minst to års garanti på størsteparten av vårt sortiment. Unntaket er produkter som er merket med annen garantitid i katalogen, på nettet eller på ­kvitteringen/følgeseddel. På forbruksartikler og medfølgende tilbehør som f.eks. batterier og ørepropper gjelder produsentens garanti, som kan være kortere enn hovedproduktets garanti (dog minst tre måneder). Se medfølgende produkt-dokumentasjon.

Garantien gjelder fra innkjøpsdato og omfatter produksjons- og materialfeil. Slitasjeskader eller forbruksartikler omfattes ikke av garantien. Videre gjelder ikke garantien i tilfelle skader forårsaket av uflaks, ulykke eller uaktsomhet.

Dersom gjeldende verksted bedømmer at en feil på et produkt ikke er en garantifeil kan kunden bli debitert med reparasjons- eller undersøkelseskostnad. Les mer på våre reparasjonsvilkår. Teknikmagasinet erstatter ikke tapt data ved eventuelle garanti- og serviceærender – det er kundens ansvar å ta løpende sikkerhetskopier. Teknikmagasinet tar ikke ansvaret for tapt fortjeneste i næringsvirksomhet.

Ved påkalling av garanti:
Henvend deg til valgfri Teknikmagasinet-butikk med produktet samt kvittering/bankutskrift eller faktura.

Dersom det er langt til en av butikkene våre, kan du fylle i dette skjemaet for å få hjelp.

Garantin gjelder produksjonsfeil, dvs. ikke skader som har blitt til ved f.eks. uflaks, ulykke eller uaktsomhet.

Merk at dersom det skulle vise seg at feilen ikke klassifiseres som en garantifeil så kan det tilkomme avgifter for undersøkelseskostnad og frakt.

For ytterligere spørsmål, ta kontakt med vår kundeservice.

Kjøpsbevis i form av kvittering, faktura eller lignende må alltid fremvises ved påkalling av garanti.

Returadresse:
Teknikmagasinet Service
Snarøyveien 55
1364 Fornebu

Vanlige spørsmål

Hvor lang garanti gir Teknikmagasinet?

Det avhenger av hvor lang garanti produsenten gir. Vanligvis gis det en garanti på 1-2 år, på våre egne merker gir vi alltid 2 års garanti. Har produktet ditt en kortere garantitid enn 2 år fremgår dette på kvitteringen. Generelt er garantitiden kortere på medfølgende tilbehør, f.eks. batterier og hodetelefoner. Hva som gjelder for ditt produkt vil fremgå i dokumentasjonen som følger med.

 

Må jeg levere det ødelagte/defekte produktet til den samme butikken som jeg kjøpte det i?

Du kan velge den av våre butikker som passer deg best. En vare som er kjøpt i Norge må derimot leveres inn i en norsk butikk, mens en vare kjøpt i Sverige må leveres inn i en svensk butikk.

 

Jeg har kjøpt et produkt utenlands. Kan jeg levere det inn hos Teknikmagasinet for å få det reparert, om jeg selv betaler for reparasjonen?

Nei, dessverre. Vi tar kun imot produkter vi har solgt.

 

Får jeg et nytt produkt med en gang ved reklamasjon eller må den inn til reparasjon?

Det kommer an på hvilket produkt det er og hvor lang tid det har gått etter kjøp. Visse produkter repareres ikke og byttes derfor ut i butikk under hele garantiperioden om feilen er av garanti art. Andre produkter sendes til reparasjon. De fleste produkter som sendes til reparasjon har en såkalt DOA-tid (Defect On Arrival) som innebærer at du kan få nytt produkt innen et visst antall dager fra kjøp. DOA-tiden bruker å variere mellom 7-14 dager.

Ved DOA-bytte må serienummeret på ytteremballasjen stemme overens med produktets – ta derfor alltid vare på originalemballasjen den første tiden etter kjøp. Om du f.eks. har en mobiltelefon som er defekt innen DOA-tiden, men ikke har originalemballasjen kan vi dessverre ikke bytte den.

 

Hvor lenge må jeg vente på reparasjonen?

Normal reparasjonstid er 1-4 uker. Vi samarbeider med et rekke ulike verksteder og kan dessverre ikke påvirke behandlingstidene hos disse.

 

Hvilke typer feil dekkes av garantien?

Garantien dekker produksjonsfeil. Om feilen skyldes uaktsomhet, ulykker eller andre ytre omstendigheter dekkes den ikke av garantien. Hvis serviceverkstedet konstaterer at feilen ikke er en garanti-feil får du et kostnadsoverslag for utbedringen, hvis det er mulig å reparere produktet mot en kostnad.

 

Hvorfor har visse produkter bare 1 års garanti når det ifølge loven er 2 eller 5 års reklamasjonsrett?

Teknikmagasinet gir samme garanti som produsenten gir på sine produkter. Det er viktig å vite at garanti og reklamasjonsrett ikke er det samme. I løpet av garantitiden påligger det selgeren å redegjøre hvorfor garantien ikke gjelder hvis selgeren skulle anse at feilen ikke dekkes av garantien. Etter garantitiden, men innenfor reklamasjonsretten, påligger det kjøperen å gjøre gjør det sannsynlig at feilen fantes på innkjøpsdagen og at det er en produksjonsfeil. Den 2-årige reklamasjonsretten dreier seg om hvor lang tid fra kjøpet du har på deg til å påpeke feil som fantes ved innkjøpet. Forskjellen er altså den såkalte bevisbyrden.

 

Hva skjer om jeg forsøker å reparere et produkt selv og mislykkes?

All garanti forsvinner ved egne inngrep. Får du problemer med et produkt, kontakt innkjøpsstedet.

 

Det er veldig langt til nærmeste butikk, hva skal jeg gjøre for å få levert inn et produkt jeg har kjøpt til service?

https://www.teknikmagasinet.no/kundeservice/service-support

 

Om mitt produkt går i stykker innen for tiden for åpent kjøp, kan jeg da levere det tilbake som ved et vanlig åpent kjøp?

Åpent kjøpt gjelder kun alle ubrukte og feilfrie varer, så det dekkes ikke av dette. Vanlige reklamasjonsrutiner for respektive produkter benyttes.