Norske myndigheter har lenge hatt en konflikt med utenlandske spillselskaper som opererer uten norsk lisens. Lotteritilsynet, som overvåker spillaktiviteten, har tradisjonelt sett brukt metoder som advarsler og bøtelegging for å håndtere disse selskapene. Men en ny utvikling kan endre spillet.

Nytt Forslag om DNS-blokkering

Stortinget har nylig stemt for (62 mot 37) å innføre DNS-blokkering av utenlandske spillselskaper uten lisens. Dette betyr at norske myndigheter vil forhindre tilgang til disse nettsidene for norske brukere.

Vil det Virke?

Det er usikkert om blokkeringen vil være effektiv, siden det er relativt enkelt å omgå slike tiltak ved å bytte DNS-server eller bruke en VPN-tjeneste. Mange er allerede kjent med slike løsninger. Likevel sender dette et tydelig signal fra norske politikere om at utenlandske spillselskaper ikke er velkomne i Norge. De som ønsker å gamble, vil sannsynligvis finne veier rundt blokkeringen.

Implementering av DNS-blokkering – når kommer blokkeringen?

Det er ennå ikke klart når DNS-blokkeringen vil bli implementert. Prosessen krever ytterligere behandling i Stortinget og godkjennelse i statsråd, men den kan potensielt skje raskt gitt den lange forberedelsestiden.

Hvordan Vil Blokkeringen Fungere?

Det er ikke helt klart hvordan prosessen blir men nedenfor har vi skissert hvordan vi tror den kan se ut. Prosess for blokkering vil sannsynligvis inkludere følgende trinn:

  1. Lotteritilsynet starter en sak.
  2. Lotteritilsynet varsler den aktuelle pengespill-aktøren.
  3. Pengespill-aktøren kan klage på vedtaket.
  4. Vedtak sendes til internettleverandører.
  5. Internettleverandører aktiverer DNS-blokkering.

Tiden det tar å gjennomføre disse trinnene, og effektiviteten av blokkeringen, er fortsatt usikker.

Kostnader og Utfordringer

Implementering av forslaget er ventet å være kostbart, både for internettleverandører og Lotteritilsynet. Med hundrevis av nettsider som markedsfører pengespill til det norske markedet, kan ressursbruken bli betydelig. Et nettsted kan raskt erstattes etter å ha blitt blokkert, noe som stiller spørsmål ved langtidseffekten av tiltaket. Internettleverandørene forventes å dekke sine egne kostnader knyttet til blokkeringen.

Mangeårig strid

Norske myndigheter har de siste 15-20 årene stått i mot pengespill-aktører. I flere år så hevdet spillbransjen at norske monopolet var et brudd på EØS-avtalen, dette har senere blitt avvist i retten. Noe som er litt interessant er at det er flere land i EØS og flere tolker reglene forskjellige. Island tillater ikke islandske spillselskap å etablere seg på Island men de har heller ikke aksjonert mot noen ifølge nettsiden IslandCasino.com. Liechtenstein finner vi svært lite informasjon om hvordan de stiller seg til EØS regler.

 

 

Share

You Might Also Like

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *