Hopp til innholdet
 
Søk

Teknikmagasinets arbeid for likestilling og mot diskriminering   

banner.png


Teknikmagasinets arbeid for likestilling og mot diskriminering   
 

Likestillingsarbeidet på Teknikmagasinet skal omfatte alle diskrimineringsgrunnlagene og de ulike personal områdene: rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter, tilrettelegging og mulighet for å kombinere arbeid og familieliv, samt arbeid mot trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold.  
 

 Teknikmagasinet Norway AS (Heretter TM) HMS arbeid skal være en integrert del av den daglige driften, slik at bedriftens mål om å være en god og trygg arbeidsplass nås. Arbeidsmiljøet skal sikres gjennom aktiv bruk av HMS systemet for å gi økt arbeidsglede og trivsel, forebygge arbeidsulykker og redusere sykefraværHensynet til likestilling og ikke-diskriminering er ellers inkludert i den øvrige personalpolitikken.   
 

Ladda ner information om Teknikmagasinets arbeid for likestelling här

 

 

 

er lagt i handlekurven