1. Innledning

Det er viktig for oss at du alltid føler deg trygg når du gir personopplysninger til oss. Vi vil med denne integritetspolicyen vise hvordan vi sikrer at personopplysningene dine behandles i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.

Denne integritetspolicyen kan bli oppdatert, og du finner den nyeste versjonen av integritetspolicyen på https://www.teknikmagasinet.no/personvernpolicy

Vi forsøker alltid å være så tydelige som mulig om hvordan vi behandler personopplysningene dine. Hvis du fortsatt har spørsmål om hvordan vi behandler opplysningene dine etter å ha lest denne policyen, kan du selvsagt kontakte oss.

Teknikmagasinet Norway AS
c/o Teknikmagasinet SWE AB
Box 2015
174 02 Sundbyberg
Sverige

E-post: kundeservice@teknikmagasinet.com

 

2. Hvem har ansvar for personopplysningene dine?

Teknikmagasinet SWE AB, organisasjonsnummer 559236-2833 er personopplysningsansvarlig for personopplysninger du oppgir til oss.

 

3. Personopplysninger vi samler inn fra deg

Vi kan samle inn ulike typer personopplysninger om deg i forbindelse med at du besøker nettsidene våre, bestiller produktene våre via nettbutikken vår, kontakter vår kundeservice eller ved annen kontakt med oss.

Eksempler på personopplysninger vi samler inn om deg i disse tilfellene er:

 • Navn
 • Kontaktopplysninger, som adresse, e-postadresse og telefonnummer
 • Fødselsnummer
 • Betalingsopplysninger og opplysninger om valgt betalingsmåte
 • Betalingshistorikk
 • Andre opplysninger om kjøpet ditt, f.eks. ordrenummer og valgt produkt
 • Tekniske opplysninger om data, mobiltelefon og andre enheter som sidebesøkeren bruker og dets innstillinger, f.eks. språkinnstilling
 • Stedinformasjon fra dine mobile enheter, f.eks. mobiltelefon eller nettbrett
 • IP-adresse
 • Saksrelatert korrespondanse, f.eks. personopplysninger du oppgir ved kontakt med vår kundeservice

Teknikmagasinet behandler kredittkortnumre, men lagrer ikke kredittkortopplysninger. Denne informasjonen lagres kun av leverandører av kreditt- og betalingstjenester.

4. Personopplysninger som samles inn fra en annen kilde

Utover de opplysninger som du selv oppgir til oss, eller som vi samler inn fra deg fra dine kjøp eller hvordan du anvender våre tjenester, kan vi også komme til å samle inn personopplysninger fra en annen såkalt tredjepart.

Opplysninger vi samler inn fra tredjepart er:

 • Adresseopplysninger fra offentlige registre for å være sikre på at vi har rette adresseopplysninger for deg.
 • Opplysninger om kredittverdighet fra banker eller kredittopplysningsforetak.

 

5. Hvorfor vi anvender personopplysningene dine og hvor lenge vi lagrer dem

Formål og rettslig grunnlag

Personopplysningene vi har samlet inn om deg brukes til ulike formål. I dette avsnittet forklarer vi hvorfor vi bruker personopplysningene dine, gir eksempler på behandlinger som vi utfører for å oppfylle formålet og hvilket rettslig grunnlag vi baserer behandlingen på.

Lagring

Generelt sett lagrer vi opplysningene dine så lenge opplysningene er nødvendige for å oppfylle formålene som vi samlet inn opplysningene dine for. Opplysningene kan også bli lagret i den tiden som kreves i henhold til loven. For oss er det viktig at du vet hvor lenge vi beholder personopplysningene dine. I tabellen nedenfor forklarer vi hvor lenge opplysningene dine lagres.

Formål Behandlinger som utføres Rettslig grunnlag Lagringsperiode
For å kunne administrere bestillingen/kjøpet
 • Vi leverer produktet eller tjenesten din og kommuniserer med deg om leveringen din.
 • Vi bekrefter identiteten din.
 • Vi administrerer betalingen din (i dette inngår også analyser av hvilke betalingsløsninger som vi kan tilby deg gjennom kontroll mot din betalingshistorikk eller innhenting av kredittopplysninger fra kredittopplysningsselskap).
 • Vi kontrollerer adressen din mot eksterne kilder, f.eks. SPAR, Klarna eller lignende.
 • Vi administrerer og kommuniserer med deg ved reklamasjons- og garantisaker vedrørende kjøpet ditt.
Kjøpsavtalen vi har inngått med deg.

Denne innsamlingen av personopplysningene dine trengs for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser i henhold til kjøpsavtalen. Hvis opplysningene ikke oppgis, kan ikke vår forpliktelse oppfylles og vi tvinges derfor til å nekte deg kjøpet.

Til kjøpet er gjennomført (inklusive levering og betaling) og i en periode på opptil 5 år med hensikt om å håndtere eventuelle reklamasjons- og garantisaker.
For å kunne oppfylle foretakets rettslige forpliktelser. Vi kan være tvunget til å behandle personopplysningene dine for å oppfylle rettslige forpliktelser, i henhold til krav i lover, dommer eller myndighetsbeslutninger.

Kravene kan gjelde vårt produktansvar eller sikkerheten for våre produkter. I så fall kan vi måtte ta frem allmenn kommunikasjon og informasjon eller spesifikk informasjon til deg om produktalarm og tilbakekallinger av produkter. Kravene kan også gjelde våre plikter i henhold til bokføringsloven eller hvitvaskingsloven.

Rettslig forpliktelse

Denne innsamlingen av personopplysningene dine kreves etter loven. Hvis opplysningene ikke oppgis, kan ikke vår rettslige forpliktelse oppfylles og vi tvinges derfor til å nekte deg kjøpet.

Frem til kjøpet er gjennomført (inklusive levering og betaling) og i en periode på 5 år deretter i henhold til bokføringsloven.
For å kunne håndtere kundeservicesaker
 • Kommunikasjon og svar på eventuelle spørsmål til kundeservice via telefon eller i digitale kanaler, inklusive sosiale medier
 • Identifisering
 • Utredning av eventuelle klager og støttesaker inklusive teknisk støtte
Berettiget interesse.

Behandling er nødvendig for å sikre vår og din berettigede interesse av å håndtere kundeservicesaker.

Frem til kundeservicesaken er avsluttet.
For å kunne forhindre misbruk av en tjeneste eller for å forhindre, forebygge og utrede brudd mot foretaket For å kunne forhindre misbruk av en tjeneste eller for å forhindre, forebygge og utrede brudd mot foretaket Berettiget interesse.

Vår og din berettigede interesse av å kunne levere/anvende sikre produkter og utrede mistenkte brudd.

Frem til saken er avsluttet.
For å kunne levere tjenesten Mine sider
 • Opprettelse av innloggingsfunksjon
 • Bekreftelse av din identitet
 • Opprettholdelse av korrekte og oppdaterte opplysninger
 • Mulighet for deg for å følge dine kjøp og din betalingshistorikk
Denne innsamlingen av personopplysningene dine trengs for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser om å levere tjenesten «Mine sider».

Hvis opplysningene ikke oppgis, kan ikke våre forpliktelser oppfylles og vi blir derfor tvunget til å nekte deg tjenesten «Mine sider».

Frem til tjenesten avsluttes. Det kan gjøres manuelt av kunde eller automatisk ved inaktivitet i en periode på 36 måneder.
For å kunne gjennomføre og håndtere deltakelse i konkurranser og arrangementer
 • Kommunikasjon før og etter deltakelse i en konkurranse eller et arrangement, f.eks. bekreftelse av påmeldinger, spørsmål eller vurderinger.
 • Identifisering.
 • Valg av vinner og formidling av eventuelle gevinster.
Berettiget interesse.

Behandlingen er nødvendig for å sikre vår og din berettigede interesse av å håndtere din deltakelse i konkurranser og/eller arrangement.

Så lenge konkurransen/arrangementet (inklusive evt. vurdering) pågår.
For å kunne markedsføre oss og våre tjenester og produkter Vi driver direkte markedsføring via e-post, sms og sosiale medier med generelle kampanjer, spesifikke tilbud eller invitasjoner til arrangementer. Vi bruker kjøpshistorikk for å gi deg tilpasset og personlig kommunikasjon. Vedrørende bevegelig markedsføring som gjøres via cookies henviser vi til vår cookiepolicy. Berettiget interesse

Vi sender kun nyhetsbrev og/eller tilpassede e-poster til kunder som aktivt har valgt å bli prenumerant av nyhetsbrevet eller som har takket ja til dette i forbindelse med å ha gjort et kjøp hos oss.

Kan når som helst avsluttes av kunden. E-postkommunikasjon fjernes automatisk etter inaktivitet i en periode på 24 måneder. Vedrørende bevegelige cookies henviser vi til vår cookiepolicy.

 

6. Profilering

For visse formål segmenterer vi data fra utvalgte opplysninger fra våre kunders kjøp. Det innebærer at vi ikke får en større kundeinnsikt i akkurat deg. Segmenteringer handler om at vi skal kunne få bedre innsikt i hvordan ulike kundegrupper opplever våre tjenester og produkter. I disse tilfellene bruker vi begrensede kundedata som kjøpshistorikk, alder, kjønn og postadresse. Slik er det når vi utfører analyser og får grunnlag for å vurdere, utvikle og forbedre våre tjenester og produkter, for deler av vår markedsføring og iblant når vi gir fordeler og tilbud til våre kunder.

 

7. Her oppgir vi dine opplysninger til andre foretak.

Personopplysningsbehandling

I de tilfeller det er nødvendig for at vi skal kunne tilby våre tjenester deler vi personopplysningene dine med foretak som er personopplysningsbehandlere for oss. En personopplysningsbehandler er et foretak som behandler informasjonen for vår regning og etter våre instruksjoner. Vi har personopplysningsbehandlere som hjelper oss med:

 1. Transport (logistikkforetak og speditører).
 2. Betalingsløsninger (kortinnløsende foretak, banker og andre betalingstjenesteleverandører).
 3. Markedsføring (trykk og distribusjon, sosiale medier, mediebyråer og reklamebyråer).
 4. IT-tjenester (foretak som håndterer nødvendig drift, teknisk støtte og vedlikehold av våre IT-løsninger).

Når personopplysningene dine deles med personopplysningsbehandleren, skjer det kun for formål som er forenlige med det vi har samlet inn informasjonen for, f.eks. for å kunne oppfylle våre forpliktelser i henhold til kjøpsavtalen eller lojalitetsprogrammets medlemsvilkår.

Vi kontrollerer alle personopplysningsbehandlere for å sikre at de gir tilstrekkelige garantier for sikkerheten og konfidensialiteten til personopplysninger. Vi har skriftlige avtaler med alle personopplysningsbehandlere hvor de garanterer sikkerheten for personopplysninger som behandler og de påtar seg å følge våre sikkerhetskrav samt begrensninger og krav med hensyn til internasjonal overføring av personopplysninger.

Foretak som er selvstendig personopplysningsansvarlige

Vi deler også personopplysningene dine med visse foretak som er selvstendig personopplysningsansvarlige. At et foretak er selvstendig personopplysningsansvarlig innebærer at det ikke er vi som styrer hvordan informasjonen som leveres til foretaket skal behandles. Selvstendige personopplysningsansvarlige som vi deler personopplysningene dine med er:

 1. Statlige myndigheter (politiet, skatteetaten eller andre myndigheter) hvis vi er forpliktet til å gjøre det etter loven eller ved mistanke om lovbrudd.
 2. Foretak som forsyner allmenne varetransporter (logistikkforetak og speditører).
 3. Foretak som tilbyr betalingsløsninger (kortinnløsende foretak, banker og andre betalingstjenesteleverandører).

Når personopplysningene dine deles med et foretak som er selvstendig personopplysningsansvarlig, gjelder det foretakets integritetspolicy og personopplysningshåndtering.

 

8. Informasjonskapsler

Når du besøker hjemmesiden vår, bruker vi informasjonskapsler. Du finner mer informasjon om hvordan vi behandler informasjonskapsler i vår cookiepolicy.

 

9. Husk rettighetene dine!

Teknikmagasinet har ansvar for at personopplysningene dine behandles i henhold til gjeldende lover. Når vi behandler personopplysningene dine, har du visse rettigheter. Her følger en gjennomgang av hva disse rettighetene er, hva de innebærer og hvordan du utøver dem.

Din rett til tilgang

Vi bestreber oss på å være åpne om hvordan vi behandler opplysningene dine. Hvis du vil ha innsyn i personopplysningsbehandlingen vi foretar relatert til deg, har du rett til å be om tilgang til opplysningene dine. Hvis vi mottar en begjæring om tilgang, kan vi be om flere opplysninger for å sikre at vi leverer opplysningene til rett person.

Din rett til rettelse

Du har rett til å be om at dine personopplysninger slettes eller begrenses, f.eks. om du mener at personopplysningene dine behandles i strid med gjeldende lov.

Din rett til sletting og begrensning

Du har rett til å be om at dine personopplysninger slettes eller begrenses, f.eks. om du mener at personopplysningene dine behandles i strid med gjeldende lov.

Husk på at vi kan ha rett til å nekte begjæringen din dersom det finnes rettslige forpliktelser som hindrer oss fra å umiddelbart slette visse personopplysninger. Disse forpliktelsene kan komme fra bokførings- og skattelovgivning, bank- og hvitvaskingslovgivning, men også fra forbrukerlovgivning. Det kan også være at behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne fastslå, gjøre gjeldende eller forsvare rettslige krav. Dersom vi skulle være forhindret fra å etterkomme en begjæring om sletting, vil vi i stedet blokkere personopplysningene fra å kunne brukes til andre formål enn det formålet som hindrer den begjærede slettingen.

Din rett til å motsette deg vår behandling, inklusive rett til å motsette deg direktemarkedsføring og automatisert beslutningstaking

Du har rett til å motsette deg vår behandling (f.eks. den behandlingen som baseres på våre berettigede interesser). Dine personopplysninger skal ikke behandles til direktemarkedsføring hvis du motsetter deg slik behandling. Dersom du motsetter deg vår direktemarkedsføring, vil vi stoppe alle former for utsendelser til deg. Hvis du fortsatt ønsker utsendelser i visse kanaler, trenger du ikke motsette deg alle typer markedsføring. I så fall kan du velge å kun få tilbud fra oss i de kanalene du selv velger, f.eks. via e-post, men ikke sms.

Du har rett til å klage på en beslutning som er fattet gjennom automatisert behandling når dette har rettslige følger eller i betydelig grad påvirker deg på lignende måte. Dette gjelder ikke om beslutningen f.eks. er nødvendig for inngåelse eller oppfyllelse av en avtale med deg (som ved kredittsøknader).

Din rett til dataportabilitet

For behandlingen som vi utfører basert på vår avtale med deg eller om du har gitt samtykke til en viss behandling, kan du be om å få de opplysningene du har oppgitt overført til en annen personopplysningsansvarlig, dvs. dataportering.

En forutsetning for dataportabilitet er at overføringen er teknisk mulig og kan skje automatisk.

Din rett til å kunne levere klage

Hvis du mener at vi håndterer personopplysningene dine på feilaktig måte, har du rett til å levere klage til Datatilsynet.

 

10. Vi beskytter personopplysningene dine

Vi bruker IT-systemer for å beskytte konfidensialiteten, integriteten og tilgangen til personopplysninger. Vi har gjennomført spesielle sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene dine mot ulovlig eller uvedkommende behandling (som ulovlig tilgang, tap, ødeleggelse eller skade). Kun personer som faktisk trenger å behandle personopplysningene dine for at vi skal kunne oppfylle våre angitte formål, har tilgang til dem.

 

11. Datatilsynet er tillsynsmyndighet

Datatilsynet er ansvarlig for å overvåke anvendelse av lovgivningen, og den som anser at et foretak håndterer personopplysninger på feil måte kan sende inn en klage til Datatilsynet.

 

12. Kontaktinformasjon

Ikke nøl med å kontakte oss dersom du har noen spørsmål om denne integritetspolicyen, behandlingen av personopplysningene dine eller om du vil be om et registersammendrag. Du når oss på:

Teknikmagasinet Norway AS
c/o Teknikmagasinet SWE AB
Box 2015
174 02 Sundbyberg
Sverige

E-post: kundeservice@teknikmagasinet.com